Het HGI is veel groter dan het ARE. Daar zijn meer leerlingen dan hier. Ze kussen alle leerlingen niet. Er is een computer en een televisie in elke klas en de computerklas is meer uitgerust dan de onze. De aardrijkskundeklas is ook heel mooi, er zijn veel kaarten en er is een projector. Dat geeft meer comfort en dat geeft zin om naar school te gaan. Ze mogen dus spreekbeurten via film of powerpoint doen. Lessen zijn veel leuker, ze spreken met bijna alle leraren. Hier zijn de leraren meer afstandelijk, we hebben minder pauze tussen twee lessen. Een ander verschil is dat in Vlaanderen veel leerlingen met de fiets naar school gaan. Hier kennen we alleen maar trein, bus en auto’s. Ze eten altijd vroeger dan wij en het is raar want we zijn het niet gewend. Hun kopies kosten minder dan de onze en zijn door de school voorzien. Ze moeten niet aan elke leraar betalen maar ze krijgen een rekening elk trimester. Dat zijn dus veel verschillen voor twee scholen die tot hetzelfde land behoren.